Manufactured Used Brick

Manufactured Used Brick

Manufactured Used Brick

Size:
3-3/4″ x 2-1/4″ x 8″

Weight: 5.5 lb. each

Coverage:
4.5 Bricks per sq. ft.

595 Bricks/pallet